מותגים
תכונות מיוחדות
טעם המזון
מחיר
20160
גיל
משקל

מד לחות וטמפרטורה לטרריום

מותגים
תכונות מיוחדות
טעם המזון
מחיר
20160
גיל
משקל

מד לחות וטמפרטורה לטרריום – זוחלים דו חיים צריכים תנאי מחייה ספציפיים שדומים למה שהם רגילים ומותאמים אליהם בטבע.

בעזרת מד טמפרטורה ומד לחות, אפשר לעקוב אחרי שינויים ולדאוג שהתנאים בטרריום נמצאים בטווח הערכים הרצוי והאופטימלי.