מותגים
טעם המזון
מחיר
20160
סוג המזון
סוג התזונה
גודל הגזע
שלב בחיים
משקל

מד לחות וטמפרטורה לטרריום

מותגים
טעם המזון
מחיר
20160
סוג המזון
סוג התזונה
גודל הגזע
שלב בחיים
משקל

מד לחות וטמפרטורה לטרריום – זוחלים דו חיים צריכים תנאי מחייה ספציפיים שדומים למה שהם רגילים ומותאמים אליהם בטבע.

בעזרת מד טמפרטורה ומד לחות, אפשר לעקוב אחרי שינויים ולדאוג שהתנאים בטרריום נמצאים בטווח הערכים הרצוי והאופטימלי.

דילוג לתוכן