/
/
/
מד לחות וטמפרטורה לטרריום

מד לחות וטמפרטורה לטרריום

מותגים
תכונות מיוחדות
טעם המזון
מחיר
20160
גיל
משקל
מד חום מדבקה לטרריום אקזוטרה

20.00

מד לחות דיגיטלי אקזוטרה

155.00

מד לחות וחום דיגיטלי לטרריום אקזוטרה

160.00

מד לחות אנלוגי אקזוטרה

30.00

מד חום אנלוגי אקזוטרה

30.00

מד חום דיגיטלי אקזוטרה

100.00

מד לחות וטמפרטורה לטרריום

מד לחות וטמפרטורה לטרריום – זוחלים דו חיים צריכים תנאי מחייה ספציפיים שדומים למה שהם רגילים ומותאמים אליהם בטבע.

בעזרת מד טמפרטורה ומד לחות, אפשר לעקוב אחרי שינויים ולדאוג שהתנאים בטרריום נמצאים בטווח הערכים הרצוי והאופטימלי.